Resepsjonen /åpningstider

Vikingskipet og resepsjonen er kun åpen i skøyteperioder. 
Mandag – fredag kl. 09.30 – 20
Lørdag – søndag kl. 09.30 – 17

Treningstider på isen

Telefontid utenfor skøyteperioder
Mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00

Se også avvik fra treningstider/åpningstider under fanen isaktiviteter – skøyter.

Isperiode 2019/2020

26. juli – 11. august 2019 (Sommeris – kun hurtigløpsbane)
18. oktober 2019 (kl. 15.00) – 8. mars 2020 (skøyteis hel flate)

Billettpriser

Inngang besøkende kr 50.

Voksen                                  På nett       I resepsjon
Sesongkort                           3.125            3.625
Iskort 1 dag                          125              145
Iskort flere dager pr dag    115             125

Barn u/18 år                          På nett       I resepsjonen
Sesongkort                            2.500           3.375
Iskort 1 dag                           100             135
Iskort flere dager pr dag     95              110

Billetter kan kjøpes her

Hallen er stengt 24. – 25. –   31. desember, 1. januar og alle offentlige helligdager.
Vi gjør oppmerksom på at Vikingskipet kan være stengt i forbindelse med arrangementer og at det er egne treningstider på isen.
Ledige tider for isaktiviteter og arrangementer i hallen, se Aktivitetskalender.

 

Reception / opening hours

The Vikingship and reception is only open in the ice periods.

Monday – Friday 9.30 am – 8 pm
Saturday – Sunday 9.30 am – 5 pm

Traning hours on the ice

Phone time outside ice skating periods
Monday – Friday 9 am – 3 pm

Deviations from training hours / opening hours, see the ice activities tab – ice skating.

Iceperiod 2019/2020

26th of July – 11th of August (Summer ice – just speed skating track).
18th of October 2019 (3 pm) – 8th of March 2020. (inner rink and speed skating track).

Ticket prices

Entrance visitors NOK 50.

Adult                                          Online                 In reception
Season card                             NOK 3.125           NOK 3.625
Ice card 1 day                          NOK 125              NOK 145
Ice card for several days,
                  price for 1 day        NOK 115             NOK 125

Children u/18 years                 Online                In reception
Season card                              NOK 2.500          NOK 3.375

Ice card 1 day                           NOK 100             NOK 135
Ice card for several days,
                   price for 1 day       NOK 95              NOK 110

TICKETS

The Vikingship is closed 24th, 25th, 31st of December, 1st of January and all public holidays. The Viking ship can be closed in connection with events. There are own  training times on the ice

Available times for ice activities and events in the hall, see Aktivitetskalender.

Vikingskipet