«HOA ønsker å informere om at vi i disse dager fjerner isen fra Vikingskipet og CC-amfi.

Isen i Vikingskipet og CC-amfi består av tappevann via Hamar Vannverk. Men for å få isen hvit, sprayer vi på Microdol løst opp i vann. Stoffet består av knust dolomitt som er en metamorf sedimentær bergart, og blir til kalk. Naturlig i naturen og er ufarlig for omgivelsene. Vi blander kalken ut i vann, så mengden Microdol er ca. 0,5-1 % av isen som kjøres ut. Denne operasjonen skjer to ganger i året i Vikingskipet (etter vintersesong og etter sommeris) og en gang i året i CC-amfi (etter vintersesong)

Når isen kjøres ut av hallene ønsker vi på så skånsom måte som mulig å smelte isen slik at den ikke tilgriser omgivelsene. Det forekommer likevel at området hvor isen lagres vil være ekstra hvit grunnet kalken som er blandet inn. Vi benytter derfor traktor og vann for å rydde området, samt at nedbør bryter ned materialet. Denne prosessen er gjennomgått og godkjent av miljøavdelingen i Fylkeskommunen. Vi ønsker likevel å beklage dersom det kan være en periode hvor det oppfattes som tilgrising av området. Vi skal gjøre det vi kan for å minimere dette for omgivelsene.

Hilsen HOA»