Følgende endringer ble i dag innført av regjeringen:

  • Meterkravet avvikles
  • Restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster oppheves
  • Innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringssteder forsvinner

Hamar Olympiske Anlegg har derfor besluttet å endre våre regler knyttet til covid-19

Vi opphever derfor maksimumsantall deltakere som har vært 2.000 deltakere på handelsmesser, som var en begrensning for å kunne opprettholde 1-meters regelen.
Kl. 16.00 lørdag den 25. september vil vi fjerne alle fysiske skilter, plakater og annet som viser til meterkravet.

For andre arrangement betyr det at øvrige restriksjoner knyttet til arrangement bortfaller.

Likevel er vi i Hamar Olympiske Anlegg opptatt av at besøkende skal føle seg trygge i våre anlegg. Vi opprettholder derfor følgende tiltak:

  • Ekstra renhold og desinfeksjon av flater i serveringsområder.
  • Ekstra håndhygiene tiltak på alle våre arrangement
  • Råder alle om å holde seg hjemme dersom de er syke
  • Følger lokale tiltak i samråd med kommuneoverlege

Vi i Hamar Olympiske Anlegg er svært glade for at vi nå er tilbake i en tilnærmet normaltilstand med tanke på arrangement, og gleder oss til mange flotte arrangement i tiden som kommer.

Hamar Olympiske anlegg vil i samarbeid med Hamar Kommune gjøre en symbolsk markering av gjenåpningen I Vikingskipet lørdag kl. 16.00