Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan Hamar Olympiske Anlegg AS samler inn og behandler personopplysninger.

Hamar Olympiske Anlegg AS ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av persondata. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Behandlingsgrunnlaget for personopplysninger er samtykke, med mindre annet er spesifisert.

Nettbasert behandling av personopplysninger på vikingskipet.com

Hamar Olympiske Anlegg AS samler inn opplysninger om besøkende på vikingskipet.com. Formålet er å utarbeide statistikk for å forbedre og videreutvikle nettstedet. Denne statistikken kan for eksempel gi svar på hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke enheter som benyttes. Vi bruker Google Analytics (https://www.google.com/analytics/) for å analysere informasjonen. Informasjon fra dette verktøyet deles ikke med andre.

Siden IP-adresser kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed en enkeltperson defineres dette som en personopplysning. Vi avidentifiserer opplysningene før informasjonen lagres og bearbeides i Google Analytics. Med avidentifisert menes at opplysningene vi samler inn ikke kan spores tilbake til den enkelte bruker.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Disse opplysningene er underlagt Googles retningslinjer for personvern. (https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/)

Informasjonskapsler/Cookies

Informasjonskapsler (cookies), er små tekstfiler som nettstedet lagrer i brukerens nettleser, for å registrere brukerens IP-adresse og bevegelser på nett. Vi bruker informasjonskapsler i forbedrings og markedsføringsøyemed, denne dataen kan ikke knyttes til brukeren.

Du bestemmer selv om du vil tillate lagring av informasjonskapsler. Flertallet av nettleserene er innstilt slik at de aksepterer informasjonskapsler automatisk. Hvis du ikke vil at slik informasjon skal lagres i din nettleser, går du selv inn i innstillingene på den aktuelle nettleseren og deaktiverer funksjonaliteten.

Vær oppmerksom på at om du sier nei til informasjonskapsler, kan det føre til at enkelte nettsider ikke fungerer optimalt.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Følgende informasjonskapsler brukes på vikingskipet.com:

  • Google Tag Manager til å spore trafikk på nettsiden i Google Analytics
  • Google Analytics for å spore trafikk på nettsiden
  • Google Analytics for å spore trafikk på nettsiden

Henvendelser via nettskjema

Når du tar kontakt med oss via skjema på nettsiden ber vi deg oppgi personopplysninger som kontaktpersons navn, telefonnummer og e-post. Informasjonen sendes til kundeansvarlig på epost for oppfølging og lagres i databasen. Data slettes automatisk etter 1 måned. Din informasjon vil ikke benyttes til andre formål enn å håndtere henvendelsen. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.

E-post

Ved e-posthenvendelser lagres disse på mottakers innboks og e-posttjenestens servere. Vi behandler kun personopplysningene for å håndtere din henvendelse. E-posthenvendelser krypteres ikke. Du må derfor ikke sende sensitiv informasjon per e-post.

Personopplysningsloven gir deg rett til å stille oss spørsmål om hva slags informasjon vi har lagret om deg, kilden til denne informasjonen, og hvordan denne informasjonen har blitt benyttet. En slik anmodning må være skriftlig og rettes til adressen nedenfor.

Du kan også på ethvert tidspunkt trekke tilbake ditt samtykke til at vi behandler dine opplysninger. Har du spørsmål vedrørende dine personopplysning, vennligst rett en skriftlig anmodning til: post@hoa.no

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Personopplysninger deles kun med andre selskaper eller underleverandører som utfører oppgaver på vegne av Hamar Olympiske Anlegg AS og i forbindelse med levering av våre tjenester. Alle våre under­leverandører er underlagt data­behandler­avtale med oss. Det er Hamar Olympiske Anlegg AS som har data­behandler­ansvar for all data som innhentes.

Sikkerhet

Vi forstår hvor viktig sikkerhet er for våre kunder. Vårt nettsted benytter Secure Sockets Layer (SSL) krypteringsteknologi. Dette er et av de mest avanserte sikkerhetsprogrammer som for tiden er tilgjengelig for nettransaksjoner. Den krypterer all din personlige informasjon, slik at det ikke kan leses som informasjon over Internett. Du vet du er på et sikkert område på nettstedet når du ser «https» i nettleserens adressefelt.

Oppdateringer av personvernerklæring og retningslinjer for cookies

Vi kan endre våre erklæringer vedrørende personvern og cookies fra tid til annen. Dette for å møte endringer i rammevilkår, kommersielle behov, eller for å tilfredsstille behovene til våre kunder, markedsføringspartnere og tjenesteleverandører. Oppdaterte versjoner vil bli publisert på vår nettside og datoen for endringen vil vises, slik at du er klar over når siste oppdatering fant sted.

Leiekontrakter

Hamar Olympiske Anlegg AS lagrer nødvendig kontaktinformasjon med navn, adresse, telefonnummer og e-postadresser for utsendelse av tilbud, ordrebekreftelser, korrekturer og fakturaer. Informasjon i forbindelse med behandlingen av dette, hvor Hamar Olympiske Anlegg AS er behandlingsansvarlig, vil lagres så lenge kundeforholdet eksisterer. Ved opphold av kundeforhold vil informasjonen normalt bli slettet etter 5 år, med mindre kunden krever dette slettet tidligere.

Rutinen vedrørende dette legges inn i den enkelte leiekontrakt, hvor kunden med sin signatur på kontrakten bekrefter at disse opplysningene godkjennes.

Den signerte kontrakten for gjennomførte arrangementet arkiveres og slettes ikke, med mindre kunden krever dette selv. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen, artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.

Enkeltkunder

Enkeltkunder knyttet til avtale som utstiller, dette gjelder per i dag Midt i Matfatet, Høst og Vårmarked.

Hamar Olympiske Anlegg AS lagrer nødvendig kontaktinformasjon med navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse for utsendelse av tilbud, ordrebekreftelser. Kundelistene oppdateres minimum årlig knyttet til hvert arrangement. Vi legger dette inn som et punkt i påmeldingen som gjøres til det enkelte arrangement, enten det er påmelding elektronisk eller per påmeldingsskjema. Ved opphold av kundeforhold vil informasjonen normalt bli slettet etter 5 år, med mindre kunden krever det slettet tidligere. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen, artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.