Logo Vikingskipets VennerVikingskipets Venner ble dannet i oktober ’94 og består for det meste av funksjonærer som stilte opp under OL-arrangementene i Vikingskipet. Foreningen består i dag av ca. 180 medlemmer og har til formål å tilby tjenester innenfor arrangementsstøtte ved skøyteløp og andre store publikumsarrangementer i Vikingskipet. Arbeidsoppgavene er i hovedsak innenfor billettsalg, adgangskontroll, sikkerhet, transport, forpleining, presse, akkreditering og parkering. Alt arbeid er basert på frivillig innsats og er ubetalt. Fremfor alt er dette er sosialt fellesskap. Det er de fine opplevelsene og samholdet som driver oss vel så mye som idealismen og som gjør at vi stadig stiller opp for Vikingskipet. Som medlem kreves ingen spesielle forkunnskaper annet enn at du må være over 18 år, ha godt humør, være positiv, utadvent og serviceinnstilt. God fysisk helse er en fordel.

Ønsker du å være med i foreningen og oppleve DE STORE ØYEBLIKK?

 

 

Kontakt
Vikingskipets Venner
Randi Martinsen
Mobil 480 98 461
post@hoa.no