Etter dialog med kommunelegen og Helsedirektoratet har vi nå fått tilbakemelding om at garderober KAN brukes om det er mulig å unngå trengsel og at 1 meter avstand kan overholdes.

Her er sitert tilbakemelding fra Helsedirektoratet:
"Det anbefales at fritidsaktiviteter gjennomføres utendørs så langt det er mulig og at garderober holdes stengt. I dette ligger en anbefaling om å holde garderobene stengt for ordinær bruk dersom åpne garderober fører til trengsel, men likevel slik at toaletter og håndvask-fasiliteter er tilgjengelige dersom dette ikke finnes andre steder i lokalene. Dersom det er mulig å organisere bruken av garderober slik at trengsel og tett kontakt mellom personer kan unngås, kan garderober likevel holdes åpne."

Vi ber allikevel om at utøvere ikke kommer lenge før trening eller oppholder seg i vår resepsjon lengre enn nødvendig.

Det er også viktig at alle er flinke til å holde 1 meters avstand på alle flater.