Hjertelig velkommen!
Gamle og nye utstillere ønskes velkommen til Norges største innendørs antikk-, brukt- og samlermarked i Vikingskipet. Utstillere som deltok under høstens marked har fortrinnsrett til samme standplass på høstens marked ved påmelding innen frist. Omkring 250-300 utstillere deltar på hvert marked.

Markedets åpningstid
Lørdag kl. 10 – 17
Søndag kl. 11 – 16

Arrangør
Hamar Olympiske Anlegg AS

Informasjon/kontakt
Hamar Olympiske Anlegg AS, tlf. 62 51 75 00, post@hoa.no
Lars Røste, mobil 911 75 240, lars@hoa.no
Bente Ekeberg Bodin, mobil 91812917,
bente@hoa.no

Stand
Alle stands har dybde 3,5 m. Prisen gjelder for gulvplass med veggsystem (nettinggjerder uten kledning).
Hele markedet er samlet på en gulvflate i et oversiktlig standssystem med totalt 457 enkeltstand på ca. 12 kvm, se Hallkart.

Priser Standleie

Størrelse på stand Pris for påmelding
3,5x3,5 meter 1600,- + mva
3,5x7 meter 3200,- +mva
3,5x10,5 meter 4800,- + mva

Montering og demontering av stand

Montering Fra Til
Torsdag 20. april KUN innkjøring 13:00 15:00
Fredag 21. april 08:00 20:30
Lørdag 22. april 08:00 10:00
Søndag 23. april 09:00 11:00
Demontering
Søndag 23. april 16:00 22:00

Registrering Vikingskipet Hamar, 22. og 23. april 2023

Informasjon
Utstillere som deltok på høstens marked i 2022 har fortrinnsrett til samme standplass ved påmelding innen 10.01.2023. Alle påmeldinger er bundet av markedets reglement, se brosjyre.
Påmeldingen er bindende.

Avmelding
Ved avmelding før 01.02.2023 gis full refundering
Ved avmelding før 28.02.2023 gis 50% refundering
Ved avmelding etter 01.03.2023 kreves full standleie.
Faktura for standleie og utstyr vil bli sendt ut straks etter påmeldingsfristens utløp med forfall på 10 dager.
Påmeldingen er gjeldende når standleie og utstyr er betalt innen forfallsdato.
For øvrig gjelder ordinære betalingsvilkår som står på tilsendte fakturaer.
Utstillere som ikke innfrir betalingsbetingelsene kan miste sitt tildelte standareal. Etter forfallsdato på faktura kan arrangøren beregne morarente på 1,5 % per måned. Faktura blir sendt per epost.

Vi gjør oppmerksom på at det kan være begrenset beholdning av enkelte utleieprodukter.
Arrangøren forbeholder seg retten til å vurdere utstillere ut i fra varesortiment og at det passer inn i markedets konsept.
Varesortimentet skal være innenfor antikviteter, brukte gjenstander og samlerobjekter. Kun produkter som det er gitt opplysninger om kan stilles ut/selges.

Utstillerbrosjyre
Var host marked 2018